Campy OÜ, registrikood 14840749, KMKR number EE102204225, registrijärgne asukoht Eesti, Rae, Nelgi 3, 75310 (edaspidi: Campy) on veebisaidi app.campy.eu (edaspidi: veebisait) ja mobiilirakenduse (edaspidi: rakendus) omanik ja käitaja. Veebisaiti ja rakendust nimetatakse ühiselt ka platvormiks.

 

1. PLATVORMI SISU JA ÜLDTINGIMUSED

 

2. KONTO JA LEPINGU SÕLMIMINE

 

3. CAMPY KREDIIT

 

4. KAMPAANIA KORRALDAMINE

Üldtingimused

Autasud

Sihtrühm ja kampaania kohta teabe levitamine

 

5. TEENUSTASU

Autasu liik

Teenustasu arvutamine

Preemiakrediit

10% kampaania jooksul lõppkasutajatele jagatud krediidipunktide koguarvust

Näiteks kui lõppkasutajatele jagatakse kampaania jooksul 500 krediidipunkti, on teenustasu 50 eurot (+ KM).

Boonus

Kui lõppkasutajale tasuta antava toote täishind on 30% või rohkem toote täishinnast, mille eest lõppkasutaja maksab (et saada tasuta toode), on teenustasu 15% tasuta toote täishinnast.

Näiteks on lõppkasutajale tasuta antava toote täishind 50 eurot (sh KM) ja selle toote täishind, mille eest lõppkasutaja maksab (et saada tasuta toode), on 120 eurot (sh KM). Tasuta antava toote täishind on 41,7% selle toote täishinnast, mille eest lõppkasutaja maksab. Teenustasu on seega 15% tasuta toote täishinnast, mis on 7,50 eurot (+ KM).

Kui lõppkasutajale tasuta antava toote täishind on alla 30% toote täishinnast, mille eest lõppkasutaja maksab (et saada tasuta toode), on teenustasu 10% summast, mille lõppkasutaja toote eest maksis.

Näiteks on lõppkasutajale tasuta antava toote täishind kümme eurot (sh KM) ja selle toote täishind, mille eest lõppkasutaja maksab (et saada tasuta toode), on 120 eurot (sh KM). Tasuta antava toote täishind on 8,3% selle toote täishinnast, mille eest lõppkasutaja maksab. Teenustasu on seega 10% summast, mille lõppkasutaja toodete eest maksis – 12 eurot (+ KM).

Soodustus

Kui soodustus on 30% või rohkem toote täishinnast, on teenustasu 15% soodustuse summast.

Näiteks kui toote täishind on 100 eurot (sh KM) ja soodustus 30% (= 30 eurot), on teenustasu 4,50 eurot (st 15% 30 eurost), millele lisatakse käibemaks.

Kui soodustus on alla 30% toote täishinnast, on teenustasu 10% lõppkasutaja makstud summast.

Näiteks kui toote täishind on 100 eurot (sh KM) ja soodustus 10% (= 10 eurot), on teenustasu 10% 90 eurost, mis teeb üheksa eurot (+ KM).

Uudistooted

Teenustasu on 10% lõppkasutaja ostetud uudistoote täishinnast.

Näiteks kui lõppkasutaja ostis uudistoote 100 euro eest (täishind, sh KM), on teenustasu kümme eurot (+ KM).

 

6. KONTOJÄÄK, AVALDAMINE JA AUTASUDE JAGAMINE

Kontojääk

Avaldamine

Autasude jagamine

 

7. KAMPAANIA TÜHISTAMINE

 

8. TOODETE LISAMINE

 

9. TOODETE MÜÜMINE

Müügilepingu tingimused

Toodete ostmine ja maksed äriühingule

 

10. TOODETE ÜLEANDMINE

 

11. LÕPPKASUTAJATE NÕUDED

Tooted

Autasud

 

12. MAKSETINGIMUSED

 

13. ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

14. INTELLEKTUAALOMAND

 

15. VASTUTUS

 

16. MUUDATUSED

 

17. UUENDUSED

 

18. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

19. LEPINGU TÄHTAEG JA ÜLESÜTLEMINE

 

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 

21. MUUD SÄTTED