Campy OÜ, registrikood: 14840749, registrijärgne asukoht Eesti, Rae küla, Nelgi tee 3, 75310 (edaspidi: Campy, meie või me) on Campy platvormi (edaspidi: platvorm) omanik ja käitaja.

1. MIS ON KÜPSISED? PÕHIMÕTETE ULATUS

 

2. MILLISEID KÜPSISEID MILLISTEKS EESMÄRKIDEKS KASUTATAKSE

 

3. TEIE ÕIGUSED