Campy OÜ, registrikood 14840749, KMKR number EE102204225, registrijärgne asukoht Eesti, Rae, Nelgi 3, 75310 (edaspidi: Campy) on veebisaidi app.campy.eu (edaspidi: veebisait) ja mobiilirakenduse (edaspidi: rakendus) omanik ja käitaja. Veebisaiti ja rakendust nimetatakse ühiselt ka platvormiks.

 

1. PLATVORMI SISU JA ÜLDTINGIMUSED

 

2. KONTO JA LEPINGU SÕLMIMINE

 

3. CAMPY KREDIIT

 

4. KAMPAANIA KORRALDAMINE

Üldtingimused

Autasud

Sihtrühm ja kampaania kohta teabe levitamine

 

5. TEENUSTASU

 

6. KONTOJÄÄK, AVALDAMINE JA AUTASUDE JAGAMINE

Kontojääk

Avaldamine

Autasude jagamine

 

7. KAMPAANIA TÜHISTAMINE

 

8. TOODETE LISAMINE

 

9. TOODETE MÜÜMINE

Müügilepingu tingimused

Toodete ostmine ja maksed äriühingule

 

10. TOODETE ÜLEANDMINE

 

11. LÕPPKASUTAJATE NÕUDED

Tooted

Autasud

 

12. MAKSETINGIMUSED

 

13. ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

14. INTELLEKTUAALOMAND

 

15. VASTUTUS

 

16. MUUDATUSED

 

17. UUENDUSED

 

18. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

19. LEPINGU TÄHTAEG JA ÜLESÜTLEMINE

 

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 

21. MUUD SÄTTED